Disclaimer

Disclaimer van AppartementEnschede

AppartementEnschede is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementEnschede, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementEnschede zijn verbonden. AppartementEnschede is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementEnschede beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementEnschede is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementEnschede worden aangeboden. AppartementEnschede garandeert niet dat de op AppartementEnschede aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementEnschede garandeert ook niet dat de op AppartementEnschede aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementEnschede garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementEnschede hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementEnschede is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementEnschede. U vrijwaart AppartementEnschede voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementEnschede.